Professionele organisaties spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de competentie en integriteit van zorgverleners. Deze verenigingen, die tevens deelnemen aan het klachtenproces, zorgen ervoor dat hun leden hun beroep op een correcte manier uitoefenen.

Ze stellen bepaalde vereisten aan hun leden, waaronder:

  • Het succesvol afronden van een medische beroepsopleiding op Hbo-niveau of hoger.
  • Voortdurende bijscholing en peer review.
  • Het hebben van een goed uitgeruste en toegankelijke praktijkruimte.
  • Een adequaat waarnemingssysteem.
  • Professionele communicatie met patiënten en andere zorgverleners die bij het proces betrokken zijn.

Praktijkalbertinemulder voldoet ruimschoots aan deze eisen dankzij haar uitgebreide ervaring. Deze praktijk is aangesloten bij de volgende professionele vereniging en overkoepelende organisatie:

  • VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

VBAG is verbonden met de overkoepelende organisatie RBCZ, die fungeert als kwaliteitsregister voor bekwame therapeuten in de complementaire zorg, met een minimumvereiste van een Hbo-opleiding. Gekwalificeerde therapeuten moeten jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen om hoogwaardige zorg te waarborgen.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft, bieden wij bij Praktijkalbertinemulder complementaire en/of natuurlijke behandelingen aan. Onze praktijk is aangesloten bij verschillende professionele organisaties die toezicht houden op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten. Lidmaatschap van deze organisaties vereist een adequaat opleidings- en kennisniveau.

In onze interacties met cliënten hanteren wij de voorschriften, beroepscodes en klachtenprocedures van VBAG en RBCZ. Onze therapeuten zijn geregistreerd bij WTZA (Wet Toetreding Zorgaanbieders) en wij conformeren ons aan de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Wat kunt u doen?

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft, verzoeken wij u vriendelijk om dit in eerste instantie bij Praktijkalbertinemulder te melden, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u zich wenden tot VBAG.

Meer informatie vindt u op de website van onze beroepsvereniging VBAG: www.vbag.nl. Hier vindt u gedetailleerde instructies over hoe u een klacht of geschil kunt indienen. U kunt ook contact met hen opnemen via het onderstaande telefoonnummer:

VBAG Berg 65C 5761CB Nuenen secretariaat@vbag.nl 040-283 89 88

Al onze werkprocessen zijn gedocumenteerd in een KMS (Kwaliteitsmanagementsysteem) met een klachtenprocedure bij een erkende geschilleninstantie.